Zameranie štúdia:
2487 H 01
autoopravár - mechanik
2487 H 02
autoopravár - elektrikár
2487 H 03
autoopravár - karosár
2487 H 04
autoopravár - lakovník

Forma štúdia:
denná
Dĺžka prípravy:
3 roky
Učebný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Základné podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka,úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť
Spôsob ukončenia prípravy:
záverečná skúška
Poskytované vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie
Doklady o ukončení štúdia:
absolvent obdrží výučný list
Stručný popis odboru:
Učebný odbor zahŕňa vykonávanie opráv motorových vozidiel, demontáž, kontrolu a opravu strojových častí a ich montáž, vykonanie funkčnej kontroly po vykonanej oprave. Vykonanie opráv na elektropríslušenstve auta, vykonanie karosárskych a lakovačských prác.
Praktické vyučovanie zabezpečené na:
SPV SOŠ DaS Nové Zámky Jesenského 1
Adresa školy

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1

e-mail: sou[@]soujesnz.sk

Riaditeľ školy

Ing. Zoltán Varga

e-mail: zvarga[@]soujesnz.sk

Zástupca riaditeľa pre TV

PaeD Dr. Katarína Sládekova

e-mail: sladekova[@]soujesnz.sk

Zástupca riaditeľa pre OV

Ing. Zuzana Zerdahelyi

e-mail: zuzana.zerdahelyi[@]soujesnz.sk